Ako sa správne starať o autobatériu?

Akumulátor vášho vozidla je na prvý pohľad zariadením, ktoré nevyžaduje starostlivosť. Opak je však pravdou. Starostlivosťou o vašu autobatériu predídete neželaným problémom v budúcnosti.

Najskôr si predstavíme jednotlivé typy autobatérií, ktoré sa dajú bežne zakúpiť.

Údržbová autobatéria – tento akumulátor patrí k najstarším typom, ktoré nájdete v obchodoch. Skladá sa z doskových elektród (kladná a záporná), medzi ktoré je vložená doska separátora (elektricky nevodivý materiál). Chýbať samozrejme nemôže elektrolyt. Na týchto autobatériách nájdete rysku na dolievanie destilovanej vody. Stav elektrolytu je potrebné pravidelne kontrolovať.

Bezúdržbová autobatéria – moderné batérie majú dlhšiu životnosť, menšie samovybíjanie a nemusíte v nich kontrolovať hladinu elektrolytu (minimalizovaná elektrolýza). Úbytku vody je zabránené pridaním inej chemickej látky na olovené elektródy (napríklad vápnika). Napriek tomu aj bezúdržbové autobatérie vyžadujú štandardnú starostlivosť – napr. kontrolu stavu napätia alebo kontrolu elektród.

Autobatérie EFB – lacnejšia verzia AGM akumulátorov sa používa vo vozidlách so systémom Start – Stop. Sú odolné voči cyklickému zaťaženiu, pričom majú vylepšenú technológiu použitím separátora z polyesterových vlákien a silnejších elektródových dosiek.

AGM autobatérie – najnovšia technológia pre automobilové akumulátory. Elektrolyt je nasiaknutý v sklenom vlákne, ktoré slúži ako výplň medzi jednotlivými článkami. Vlákno slúži ako izolant a chráni články pred poškodením napr. nárazom. AGM autobatérie sú odolné voči samovybíjaniu, ktoré činí len približne 3% mesačne. Vhodné sú predovšetkým pre moderné vozidlá s nadštandardnou elektrickou výbavou, so systémom Start – Stop a regeneračného vybíjania.

Najdôležitejším faktorom prevádzky autobatérie je funkčná a správne nastavená dobíjacia sústava. Až 80% poškodení nových autobatérií vzniká v dôsledku zlého dobíjania, prípadne prebíjania akumulátora. Autobatéria má obmedzený počet nabíjacích cyklov, čo znamená, že zamedzením jej vybíjania alebo prebíjania predĺžime jej životnosť. Akumulátor vo vozidle by mal byť za každých okolností čistý. Prach, mastnota alebo voda môžu byť príčinou samovybíjania autobatérie.

TIP PDM auto: Dbajte na to, aby počas nečinnosti motora autobatériu nevybíjalo napríklad zapnuté autorádio, svetlá alebo kúrenie. Rovnako odporúčame čas od času skontrolovať stav elektród. Zvyknú oxidovať, čo môže nežiaduco ovplyvniť proces dobíjanie či výdaja elektrickej energie.

Za bežných okolností sa o dobíjanie autobatérie stará alternátor, ktorý akumulátor nabíja v rozsahu od 13,8V do 14,6V. Ak však jazdíte krátke trasy a pritom často štartujete, nastáva situácia, kedy alternátor nestíha vašu autobatériu dobiť na požadovanú mieru. V týchto prípadoch je potrebné autobatériu dobiť nabíjačkou (rovnako je potrebné dobiť akumulátor i pri napätí nižšom ako 12,5V). Ak hranica napätia klesne pod 10,5V, tak batéria je už pravdepodobne poškodená.

Hodnoty napätí autobatérie:
13,1V – 12,8V: akumulátor je ako nový, spravidla po vypnutí motora,
12,8V – 12,5V: akumulátor je už starší, ale no stále dobre štartuje,
12,5V – 12,0V: akumulátor môže mať silu na naštartovanie, ale je nedobitý a je potrebné ho nabiť,
Pod 12,0V: akumulátor je vybitý a je potrebné ho nabiť,
Pod 10,5V: hranica udávaná ako maximálna hranica vybitia, hrozí poškodenie.

Pri použití nabíjačky je potrebné najskôr pripojiť autobatériu a až následne nabíjačku zapojiť do elektrickej siete. Pri odpájaní platí presne opačný postup. Pri nabíjaní klasickou nabíjačkou je nutné nabíjať akumulátor maximálne 10% jeho celkovej kapacity. Pri 74Ah batérii je teda nabíjací prúd 7,4A. Moderné (automatické) nabíjačky už nie je potrebné nastavovať, nabíjačka to urobí sama za vás.

V autobatérii, ktorá je príliš dlho vybitá dochádza k tvorbe drobných kryštálikov na mriežkach akumulátora (tzv. sulfatácií). Pri dlhodobej sulfatácií sa už pôvodná kapacita autobatérie nedá obnoviť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *